Przez centrum Bydgoszczy przebiega 18 południk długości geograficznej wschodniej: od kościoła Zbawiciela przy ul. Warszawskiej do Nowego Rynku wzdłuż lewego brzegu Brdy po wschodnią część Wyspy Młyńskiej.

Południk jest jedną z wielu prób unaocznienia czasu. „Chwyta” te miejsca na ziemi, które w tym samym momencie mają ten sam czas. Południk 18º jest szczególny, bowiem w kulturze europejskiej stanowi powszechnie uznawaną granicę w indywidualnym czasie każdego człowieka: między beztroską młodzieńczością a odpowiedzialną dojrzałością. Wyznaczenie 18 południka też z jednej strony ma charakter radosnej zabawy, a z drugiej – poważnej i odpowiedzialnej budowy więzi międzyludzkich ponad granicami politycznymi i przeszkodami geograficzno-przyrodniczymi (odległość, góry, rzeki, morza).

Szczególność 18 południka polega też na tym, że w kartografii jest to południk osiowy odwzorowania układu 2000 dla pasa 8 według systemu WGS 84. Oznacza to, że jest to linia styku walca, służącego do wykreślenia mapy płaskiej. Oprócz południka bydgoskiego w Polsce rolę taką spełniają: południk szczeciński, warszawski i białostocki. Południk pomaga również w orientacji przestrzennej. Odległość z Bydgoszczy do bieguna północnego wynosi 4 109 357 km, do bieguna południowego 15 894 917 km, a równika 5 892 780 km.

Naszym celem jest skupienie wszystkich ludzi na świecie, mieszkających na tej długości geograficznej oraz oznaczenie jego przebiegu.

Zapraszamy miejscowości związane z 18 południkiem do oznakowania przebiegu tej linii. Formy są dowolne. Prosimy o dokumentację, bowiem sporządzimy Światową Księgę 18 Południka.

Tworzymy rejestrowane Bractwo 18 południka i prosimy o wydelegowanie przedstawicieli. Adres e-mail: 18poludnik@gmail.com

20 lipca 2011

Konkurs 18 południka dla turystów!


Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie dotyczącym udokumentowania ciekawych miejsc leżących na 18 południku. Mogą Państwo pisać zarówno w języku polskim, jak i w języku własnym, ojczystym. Dokumentacja może dotyczyć każdego punktu 18 południka na całej półkuli wschodniej. 
Zasady: prace plastyczne (malunek, grafika) fotograficzne lub filmy (krótkie, max 3 minuty, ewentualne dialogi, opisy słowne prosimy spisać w oddzielnym dokumencie) należy opatrzyć krótką refleksją oraz oznaczyć dokładnie położenie geograficzne opisywanego miejsca (obiektu).
Max. można nadesłać po 3 prace dotyczące jednego miejsca. Prace nie mogą być nigdzie przed konkursem publikowane, muszą być oznaczone notą autorską. Plagiaty lub zdjęcia z Wikipedii będą automatycznie usuwane.
Nota autorska: imię i nazwisko, miejsce stałego zamieszkania (kraj i miasto), wiek, kontakt (e.mail lub adres pocztowy i numer telefonu).
Nagrody: jedną z głównych nagród będzie pobyt dla dwóch osób w Hotelu Ratuszowym
Wybrane prace zostaną opublikowane w Internecie i/lub w czasopismach w wydaniu papierowym.
Wszystkie prace należy nadesłać na adres:
towarzystwokulturalne@gmail.com
(www.tikpl.wordpress.com)
lub:
ul. Dworcowa 62/1,
85-010 Bydgoszcz, Polska

do 30 września 2011.
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania nadesłanych do nas prac oraz danych osobowych wyłącznie w celach konkursowych. 
Trwałe oznakowanie przebiegu 18 południka występuje w Bydgoszczy:
  • przy Śluzie Miejskiej,
  • na Wyspie Młyńskiej,
  • w Hotelu Ratuszowym (ul. Długa 37, 18 dnia miesiąca również 18 % zniżki na jedzenie restauracyjne),
oraz poza nią:
  • w Cekcynku (48 km na północ od Bydgoszczy  w linii prostej)
  • w Starym Suminie gmina Cekcyn (51 km w linii prostej na północ od Bydgoszczy)
  • w Sadłogoszczy gmina Barcin (30 km na południe od Bydgoszczy)
  • w Szerokim Kamieniu (35 km na południe na południe od Bydgoszczy).

III KONKURS WOJEWÓDZKI pt. Związani 18 południkiem pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Organizator: Bractwo 18 południka, ul. Dworcowa 62/1, 85-010 Bydgoszcz, tel. 25-321-33-71.

Cele:
Konkurs ma na celu określenie i opisanie dokładnego przebiegu  18  południka przez województwo kujawsko-pomorskie i oznakowanie wybranych miejsc trwałą tablicą (każda grupa w swojej gminie). Praca z mapą czy GPS-em wzbogaci umiejętności uczestników konkursu o zdolności poruszania się w terenie, obserwacji i rejestracji wydarzeń. Konkurs ma na celu również skupienie wszystkich ludzi mieszkających na linii 18 południka, poprzez nawiązanie kontaktów korespondencyjnych.
Regulamin:
* W konkursie może wziąć udział każdy, kto dostrzega piękno i harmonię w przyrodzie oraz rolę człowieka w obecnej cywilizacji.
* Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
* Zadania konkursowe polegają na wykryciu w terenie i oznaczeniu 18 południka oraz przedstawieniu krajobrazu w szacie jesienno - zimowej.
* Czas przygotowania prac trwa od października 2011 r. do 15 marca 2012 r.
* Konkurs przebiega w sześciu kategoriach po wytyczeniu punktów 18 południka:
– fotografia – kolorowa o wymiarach 10x15 i większe, 4–6 zdjęć z miejsc oznaczonych 18 południkiem, pokazujące wygląd krajobrazu,
– malarstwo – format A3 lub A4, 1 praca obrazująca krajobraz widziany z punktu 18 południka,
– praca pisemna
szczegółowy opis miejsca widzianego z punktu 18 południka,
– sprawozdanie z wycieczki na linię 18 południka (pieszej, rowerowej, autokarowej) poparty dokumentacją fotograficzną,
– wykonanie własnej mapy terenu (gminy, powiatu, województwa), na którym przebiega 18 południk,
– organizacja ogniska tematycznego (np. w sali lekcyjnej lub w terenie),
– korespondencja z osobami mieszkającymi na 18 południku.
* Na odwrocie pracy należy umieścić swoje dane (imię i nazwisko, wiek, adres i telefon szkoły, nazwisko opiekuna). Nie wolno posługiwać się pracą cudzego autorstwa, np. z Internetu.
* Prace należy nadsyłać do 15 marca 2012 r. na w/w adres

Rozdanie nagród nastąpi w czerwcu. O miejscu i dacie poinformujemy uczestników i opiekunów w stosownym terminie.  
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 52 3213371, e-mail: akant24wp.pl
Stefan Pastuszewski
Prezes Bractwa 18 Południka

Skrzyżowanie współrzędnych geograficznych 53°N 18°E

W 1996 roku w USA zrodził się pomysł, by zachęcić ludzi do odwiedzania miejsc na kuli ziemskiej, gdzie przecinają się południki i równoleżniki o wartościach całkowitych. Alex Jarrett, wyznaczając pierwszy taki punkt i obwieszczając ten fakt całemu światu na stronie internetowej: www.confIuence.org, nie spodziewał się, że Degree Confluence Project  (DCP) rozrośnie się do ogólnoświatowej akcji z udziałem tysięcy użytkowników sprzętu GPS pracującego w układzie współrzędnych WGS-84.(Marek Pudło, NAWI Nr 5 (7) Maj 2005, s.5).
W Polsce jest 41 przecięć całkowitych współrzędnych geograficznych. www.przecięcia.prv.pl. Pierwszorzędne przecięcie 53°N 18°E znajduje się w miejscowości Nowe Smolno–Targowisko (gmina Nowa Wieś Wielka, Powiat Bydgoski) Jako pierwszy przecięcie to w ramach projektu DCP odkrył 10 lutego 2001 roku Dariusz Stefan.
Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych wraz z Bractwem 18 Południka prowadzi społeczną akcję trwałego oznakowania skrzyżowania 18° południka i 53 równoleżnika. W sobotę 9 lipca 2011 roku rozpoczęły się już pierwsze prace w terenie, które zostały uwiecznione na zdjęciach autorstwa Studia VIS.

Maria Papała 
Budowa fundamentów formy przestrzennej autorstwa Marka Pankanina w Nowym Smolnie koło Brzozy (gmina Nowa Wieś Wielka). Studio VIS.


Marek Pankanin  
Zdobyć 18 południk. Wyprawa rowerowa

Do Bydgoszczy dotarliśmy późno, dopiero wieczorem po godz. 20.00. Pięć obładowanych rowerów mignęło przez ciche miasto na miejsce ustalonego wcześniej startu. Uspokajająco podziałała na nas aura bydgoskich ulic. Na Starym Rynku czekali entuzjaści wyprawy, zaciekawieni naszą inicjatywą mieszkańcy Bydgoszczy. Ustawiliśmy rowery na linii 18 południka. Oficjalnie przywitał nas prezes Bractwa 18 Południka Stefan Pastuszewski. To dzięki jego staraniom oraz Towarzystwu Inicjatyw Kulturalnych ma miejsce tyle ciekawych inicjatyw w Bydgoszczy, do której można zaliczyć również naszą. Ku naszemu zadowoleniu przyszli również członkowie Bractwa Inflanckiego. Wręczono nam flagę Bydgoszczy oraz list wspierający wyprawę. My z kolei wręczyliśmy kilka numerów miesięcznika Poznaj Świat, który promujemy tę wyprawą. Wszyscy zebrani życzyli nam pomyślności na drodze.

Pojechaliśmy w piątkę, Ola Kleban była jedyną kobietą w naszym gronie. Poza nią byłem oczywiście ja, nasz nawigator: Grzegorz Brodowski, oraz dwóch moich braci: trzynastoletni Piotr i trochę starszy od niego Adam.

Piątek chylił się ku końcowi, gdy oficjalnie rozpoczęliśmy wyprawę 18 południka. Miodowe światło zachodu słońca towarzyszyło nam jeszcze podczas przeprawy na północną część miasta i tak, jak założyliśmy, kierując się 18 południkiem przejechaliśmy ulice: Warmińskiego, Dworcową, Sienkiewicza, Śniadeckich, Plac Piastowski, Wielińską, Mazowiecką, Żółkiewskiego, Rycerską, oraz Rynkowską. Po drodze odwiedzaliśmy istniejące już oznaczenia 18 południka na wyspie Młyńskiej, na Dworcowej 62 oraz na Placu Poznańskim (Bar Gryf). Docierając do końca ulicy Rynkowskiej pozostawiliśmy miasto za sobą. Otoczył nas las, a wraz z nim zupełny mrok. Poruszaliśmy się na przełaj robiąc zygzaki, często przecinając nasz południk. Wraz z Grzegorzem ustalaliśmy trasę na bieżąco.

Przejeżdżaliśmy przez najróżniejsze drogi: od ugruntowanych, wyasfaltowanych, poprzez zupełnie zielone, trawiaste lub piaszczyste ścieżki. Kilka razy zdumiały nas przydrożne aleje w samym środku lasu, a gdy zbliżaliśmy się do skraju lasu, zaskoczył nas jasny jeszcze wieczór, później noc oświetlał księżyc w pełni. W samym jednak lesie skazani byliśmy na światła rowerowe. To było ciekawe doświadczenie. Entuzjazm z pedałowania ostudziła dopiero późna godzina i nasze zmęczenie. Postanowiliśmy poszukać pierwszego noclegu. Trafiliśmy idealnie. Dotarliśmy do miejscowości Bożenkowo – leżące nad pięknym zakolem rzeki Brdy. „Użyczyło” ono miejsca dla naszych dwóch namiotów nad samą wodą

Formalizowanie Bractwa 18 Południka

18 stycznia 2010 roku o godz. 18.00 sformalizowało swoje istnienie poprzez prawem nakazane zebranie założycielskie Bractwo 18 Południka. Zadaniem jego jest oznaczenie na całej półkuli wschodniej przebiegu 18 południka oraz budowanie więzi między mieszkańcami miejscowości, przez które przebiega południk. W woj. kujawsko-pomorskim bezpośrednio związanych jest z nim 76 miejscowości, w tym Cekcynek, Bysław, Bydgoszcz, Brzoza, Kobylarnia, Jeżewo, Mamlicz, Szeroki Kamień, Mogilno.

W redakcji „Akantu” 18.01.2010 r. o godz. 18.00, z inicjatywy Stefana Pastuszewskiego godz. 18.00, odbyło się zebranie założycielskie Bractwa 18 Południka w Bydgoszczy. Wśród członków współzałożycieli m.in. są: Andrzej Bogucki, Paweł Bogdan Gąsiorowski, Bronisław Pastuszewski, Zdzisław Cisowski, Stanisław Januszkiewicz, Dariusz Arnold, Dariusz Filinger.

Przez wiele miesięcy trwała procedura zarejestrowania stowarzyszenia Bractwa 18 Południka.

Trwała aktywna działalność merytoryczna i propagandowa Bractwa udokumentowana w „Wieściach z 18 Południka” i w mediach.

Dnia 23.05.2011 r. Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Bydgoszczy wydał Postanowienie i postanowił wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000387029 „Bractwo 18 Południka”. Siedziba: 85-045 Bydgoszcz, ul. Krakowska 11/1. 18 czerwca 2011 r. odbyło się Walne Zebranie wyborcze na którym wybrano władze. Zarząd: Stefan Pastuszewski – prezes, Czesław Dziemidowicz – z-ca prezesa, Bronisław Pastuszewski – sekretarz, Zdzisław Cisowski – skarbnik, Andrzej Bogucki – członek. Komisja Rewizyjna: Stanisław Januszkiewicz – przewodniczący, członkowie Dariusz Arnold i Paweł Bogdan Gąsiorowski.