Przez centrum Bydgoszczy przebiega 18 południk długości geograficznej wschodniej: od kościoła Zbawiciela przy ul. Warszawskiej do Nowego Rynku wzdłuż lewego brzegu Brdy po wschodnią część Wyspy Młyńskiej.

Południk jest jedną z wielu prób unaocznienia czasu. „Chwyta” te miejsca na ziemi, które w tym samym momencie mają ten sam czas. Południk 18º jest szczególny, bowiem w kulturze europejskiej stanowi powszechnie uznawaną granicę w indywidualnym czasie każdego człowieka: między beztroską młodzieńczością a odpowiedzialną dojrzałością. Wyznaczenie 18 południka też z jednej strony ma charakter radosnej zabawy, a z drugiej – poważnej i odpowiedzialnej budowy więzi międzyludzkich ponad granicami politycznymi i przeszkodami geograficzno-przyrodniczymi (odległość, góry, rzeki, morza).

Szczególność 18 południka polega też na tym, że w kartografii jest to południk osiowy odwzorowania układu 2000 dla pasa 8 według systemu WGS 84. Oznacza to, że jest to linia styku walca, służącego do wykreślenia mapy płaskiej. Oprócz południka bydgoskiego w Polsce rolę taką spełniają: południk szczeciński, warszawski i białostocki. Południk pomaga również w orientacji przestrzennej. Odległość z Bydgoszczy do bieguna północnego wynosi 4 109 357 km, do bieguna południowego 15 894 917 km, a równika 5 892 780 km.

Naszym celem jest skupienie wszystkich ludzi na świecie, mieszkających na tej długości geograficznej oraz oznaczenie jego przebiegu.

Zapraszamy miejscowości związane z 18 południkiem do oznakowania przebiegu tej linii. Formy są dowolne. Prosimy o dokumentację, bowiem sporządzimy Światową Księgę 18 Południka.

Tworzymy rejestrowane Bractwo 18 południka i prosimy o wydelegowanie przedstawicieli. Adres e-mail: 18poludnik@gmail.com

20 lipca 2011

Formalizowanie Bractwa 18 Południka

18 stycznia 2010 roku o godz. 18.00 sformalizowało swoje istnienie poprzez prawem nakazane zebranie założycielskie Bractwo 18 Południka. Zadaniem jego jest oznaczenie na całej półkuli wschodniej przebiegu 18 południka oraz budowanie więzi między mieszkańcami miejscowości, przez które przebiega południk. W woj. kujawsko-pomorskim bezpośrednio związanych jest z nim 76 miejscowości, w tym Cekcynek, Bysław, Bydgoszcz, Brzoza, Kobylarnia, Jeżewo, Mamlicz, Szeroki Kamień, Mogilno.

W redakcji „Akantu” 18.01.2010 r. o godz. 18.00, z inicjatywy Stefana Pastuszewskiego godz. 18.00, odbyło się zebranie założycielskie Bractwa 18 Południka w Bydgoszczy. Wśród członków współzałożycieli m.in. są: Andrzej Bogucki, Paweł Bogdan Gąsiorowski, Bronisław Pastuszewski, Zdzisław Cisowski, Stanisław Januszkiewicz, Dariusz Arnold, Dariusz Filinger.

Przez wiele miesięcy trwała procedura zarejestrowania stowarzyszenia Bractwa 18 Południka.

Trwała aktywna działalność merytoryczna i propagandowa Bractwa udokumentowana w „Wieściach z 18 Południka” i w mediach.

Dnia 23.05.2011 r. Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Bydgoszczy wydał Postanowienie i postanowił wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000387029 „Bractwo 18 Południka”. Siedziba: 85-045 Bydgoszcz, ul. Krakowska 11/1. 18 czerwca 2011 r. odbyło się Walne Zebranie wyborcze na którym wybrano władze. Zarząd: Stefan Pastuszewski – prezes, Czesław Dziemidowicz – z-ca prezesa, Bronisław Pastuszewski – sekretarz, Zdzisław Cisowski – skarbnik, Andrzej Bogucki – członek. Komisja Rewizyjna: Stanisław Januszkiewicz – przewodniczący, członkowie Dariusz Arnold i Paweł Bogdan Gąsiorowski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz