Przez centrum Bydgoszczy przebiega 18 południk długości geograficznej wschodniej: od kościoła Zbawiciela przy ul. Warszawskiej do Nowego Rynku wzdłuż lewego brzegu Brdy po wschodnią część Wyspy Młyńskiej.

Południk jest jedną z wielu prób unaocznienia czasu. „Chwyta” te miejsca na ziemi, które w tym samym momencie mają ten sam czas. Południk 18º jest szczególny, bowiem w kulturze europejskiej stanowi powszechnie uznawaną granicę w indywidualnym czasie każdego człowieka: między beztroską młodzieńczością a odpowiedzialną dojrzałością. Wyznaczenie 18 południka też z jednej strony ma charakter radosnej zabawy, a z drugiej – poważnej i odpowiedzialnej budowy więzi międzyludzkich ponad granicami politycznymi i przeszkodami geograficzno-przyrodniczymi (odległość, góry, rzeki, morza).

Szczególność 18 południka polega też na tym, że w kartografii jest to południk osiowy odwzorowania układu 2000 dla pasa 8 według systemu WGS 84. Oznacza to, że jest to linia styku walca, służącego do wykreślenia mapy płaskiej. Oprócz południka bydgoskiego w Polsce rolę taką spełniają: południk szczeciński, warszawski i białostocki. Południk pomaga również w orientacji przestrzennej. Odległość z Bydgoszczy do bieguna północnego wynosi 4 109 357 km, do bieguna południowego 15 894 917 km, a równika 5 892 780 km.

Naszym celem jest skupienie wszystkich ludzi na świecie, mieszkających na tej długości geograficznej oraz oznaczenie jego przebiegu.

Zapraszamy miejscowości związane z 18 południkiem do oznakowania przebiegu tej linii. Formy są dowolne. Prosimy o dokumentację, bowiem sporządzimy Światową Księgę 18 Południka.

Tworzymy rejestrowane Bractwo 18 południka i prosimy o wydelegowanie przedstawicieli. Adres e-mail: 18poludnik@gmail.com

20 lipca 2011

Skrzyżowanie współrzędnych geograficznych 53°N 18°E

W 1996 roku w USA zrodził się pomysł, by zachęcić ludzi do odwiedzania miejsc na kuli ziemskiej, gdzie przecinają się południki i równoleżniki o wartościach całkowitych. Alex Jarrett, wyznaczając pierwszy taki punkt i obwieszczając ten fakt całemu światu na stronie internetowej: www.confIuence.org, nie spodziewał się, że Degree Confluence Project  (DCP) rozrośnie się do ogólnoświatowej akcji z udziałem tysięcy użytkowników sprzętu GPS pracującego w układzie współrzędnych WGS-84.(Marek Pudło, NAWI Nr 5 (7) Maj 2005, s.5).
W Polsce jest 41 przecięć całkowitych współrzędnych geograficznych. www.przecięcia.prv.pl. Pierwszorzędne przecięcie 53°N 18°E znajduje się w miejscowości Nowe Smolno–Targowisko (gmina Nowa Wieś Wielka, Powiat Bydgoski) Jako pierwszy przecięcie to w ramach projektu DCP odkrył 10 lutego 2001 roku Dariusz Stefan.
Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych wraz z Bractwem 18 Południka prowadzi społeczną akcję trwałego oznakowania skrzyżowania 18° południka i 53 równoleżnika. W sobotę 9 lipca 2011 roku rozpoczęły się już pierwsze prace w terenie, które zostały uwiecznione na zdjęciach autorstwa Studia VIS.

Maria Papała 
Budowa fundamentów formy przestrzennej autorstwa Marka Pankanina w Nowym Smolnie koło Brzozy (gmina Nowa Wieś Wielka). Studio VIS.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz